POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES
Pliki cookie strony www.tokatiz.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.
Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.tokatiz.pl.
Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.tokatiz.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z partnerów – Google i Facebook.
Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
LOGI
Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w superhost.pl

SKLEP
Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia faktury VAT (realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

NEWSLETTER
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony www.tokatiz.pl Dane te przechowywane są w systemie GetResponse. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. 

KOMENTARZE
Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w superhost.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli wyślesz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisać Cię na newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila. Dane te przechowywane są w naszej skrzynce e-mailowej w superhost.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami lub w przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze nas newsletterze.

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli TOKATIZ Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Wita Stwosza 13 KRS 0000757692, REGON 381836915, NIP 6272760024
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632 KRS: 0000612359– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
– GetResponse Gdańsk Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Polska – w celu korzystania z systemu mailingowego GetResponse, służącego do przesyłania newslettera,
– Fakturownia Sp. z o.o.
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8
NIP 5213704420 KRS 0000572426, REGON 362333847 w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu.
– Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, e- mail: kontakt@upsell.pl w celu korzystania z platformy internetowej na której znajduje się wykupiony przez Ciebie kurs.
– H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22

 

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży kursów on-line na platformie www.tokatiz.pl/kursy

Sprzedaż kursów on-line za pośrednictwem strony internetowej https://
tokatiz.pl/kursy realizuje TOKATIZ Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul.
Wita Stwosza 13, REGON 381836915, NIP 6272760024, wpisana do KRS
nr : 0000757692
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail
kontakt@tokatiz.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:
1. Kurs – kurs on-line , którego twórcą jest Sprzedawca,
2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba
prawna,
3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
4. Operator Płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św.
Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 777-306-15-79,
5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://
www.tokatiz.pl/polityka_prywatnosci.pdf
6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://tokatiz.pl/
kursy
7. Sprzedawca – TOKATIZ Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Wita
Stwosza 13, REGON 381836915, NIP 6272760024, wpisana do KRS
nr : 0000757692

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu
oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną
polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą
umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest
spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub
inne urządzenie Kupującego:
1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system operacyjny,

3. standardowa przeglądarka internetowa,
4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących
warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie
Kupującego:
1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system operacyjny,
3. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą
cookies,
4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
5. możliwość odtwarzania plików wideo,
6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod
pseudonimem.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w
ramach formularzy dostępnych na Stronie.
6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują
Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze
rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy
stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do
Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup Kursu

1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1. wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,
2. kliknąć w przycisk „Kup kurs”,
3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do
realizacji zamówienia i akceptując sposób płatności za
pośrednictwem Operatora Płatności,
4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest
dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie
przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty
ceny za Kurs.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony
na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o
dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą
między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący
otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce
otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo
fakturę.

§ 5

Udostępnienie i korzystanie z Kursu

1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez
przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail
danych dostępowych do panelu dla kursanta.
2. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i
wymaga połączenia z Internetem.
3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane
Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
4. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas 12 miesięcy.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma
prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14
dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy. Czyli jeżeli Kupujący/Konsument wykupi pakiet Premium i
skorzysta z lekcji online z lektorem po czym odstąpi od umowy, musi
ponieść koszt wykorzystanych lekcji. Cena jednej lekcji 45 minutowej
to 100 zł.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca
Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca
został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Tokatiz Sp. z o.o., właściciel serwisu tokatiz.pl/kursy
zobowiązuję się do zwrotu 100% zapłaconej ceny kursu w przypadku gdy
zakupiony kurs nie spełni wszystkich oczekiwań. Z gwarancji można
skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone na
konto najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji na
kontakt@tokatiz.pl
7. Jeżeli przed złożeniem wniosku o zwrot kosztu zakupu pobrano całą
treść kursu, wniosek może zostać odrzucony.
8. Prawo do 100% zwrotu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy. Czyli jeżeli Kupujący/Konsument wykupi pakiet Premium i
skorzysta z lekcji online z lektorem po czym odstąpi od umowy, musi
ponieść koszt wykorzystanych lekcji. Cena jednej lekcji 45 minutowej to
100 zł.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od
wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym
Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze
stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając
wiadomość e-mail na adres kontakt@tokatiz.pl.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego
reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików
cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej
pod adresem https://www.tokatiz.pl/polityka_prywatnosci.pdf

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów
wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści
cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły
zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,
Konsument ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą,
3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której
statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
Konsument może szukać na stronie internetowej http://
www.uokik.gov.pl.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do
niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży

zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży