ANGIELSKI PRZEZ SKOJARZENIA

Warsztaty szybkiego zapamiętywania dla szkół

Techniki pamięciowe działają absolutnie na każdego. Dzięki warsztatom dzieci uczą się egektywnych technik uczenia się zapamiętując 4x szybciej.

 

Podczas tego warsztatu pokazujemy jak błyskawicznie uczyć się słówek w języku angielskim .

Przebieg zajęć: Zaznajamy dzieci z procesem tworzenia skojarzeń (asocjacji językowej). Chcemy aby dzieci zapamiętały 30 słów z różnych kategorii tematycznych techniką skojarzeniową. Dzieci dostają wyzwanie aby zapamiętać jedno słowo w niecałą minutę. Następnie w części praktycznej uczniowie tworzą swoje skojarzenia w grupach, po czym omawiamy je wspólnie.

Co dadzą warsztaty Państwa uczniom

Pokazanie uczniom dla których nauka języka jest
wyzwaniem, że może być przyjemna, efektywna i
szybka.

Budowanie kreatywności czyli jedną z najważniejszych kompetencji 21 wieku.

Techniki pamięciowe są bardzo uniwersalne i
przydają się do nauki innych języków oraz
przedmiotów. Podajemy dzieciom przykłady
zastosowania technik w nauce innych
przedmiotów.

Znając techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania dzieci będą szybciej opanowywały zadany materiał.

Proponujemy cykl trzech warsztatów dla zmaksymalizowania efektów.
W cyklu, rozszerzamy program o przyjazną mózgowi naukę gramatyki przez skojarzenia.

Masz pytania? Chcesz umówić się na nasze warsztaty?

Zapraszamy do kontaktu.